photo_2017-01-27_12-50-02

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج مهرگان

 

در مسابقه سریع هفتگی که در روز پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۷ در مدرسه شطرنج مهرگان برگزار گردید ونداد فخر بخش-احسان علا میر وسامی مساح

به ترتیب مقام اول تا سوم این مسابقات را به خود اختصاص دادند.همچنین سپهر باستانی-آدرین رستمی و …